لنت ترمز

لنت ترمز چیست؟

لنت ترمز وظیفه ایجاد شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت را دارد. علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می‌توان از وظایف اصلی این سیستم دانست. حال برای توقف خودرو نیاز به عضوی است که نیروی اصطکاک منفی (مخالف حرکت گردشی چرخ) را برای ما ایجاد کند، این عضو لنت نام دارد. لنت ترمز، به دیسک یا کاسه ترمز وارد می‌شود تا اصطکاکی مناسب برای ایجاد شتاب منفی در خودرو ایجاد کند.

لنت ترمز

لنت ترمز

لنت ترمز

لنت ترمز جلو تیگران

کار لنت ترمز(brakepads) ابجاد شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت است علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می‌توان از وظایف اصلی این سیستم دانست. حال برای توقف خودرو نیاز به عضوی است که نیروی اصطکاک منفی (مخالف حرکت گردشی چرخ) را برای ما ایجا کند، این عضو لنت نام دارد.
لنت ترمز خودرو، به دیسک یا کاسه ترمز وارد می‌شود تا اصطکاکی مناسب برای ایجاد شتاب منفی در خودرو ایجاد کند.در اثر این نیروی مخالف، انرژی جنبشی عضومحرک (نیروی گردشی چرخ) اصطکاک و اصطکاک به انرژی حرارتی تبدیل،و درنهایت گرمای تولیدی در فضا پخش می‌شود. دستگاه ترمز به وسیله سیستم‌های مکانیکی، خلاای، هوای فشرده،و هیدرولیکی فعال می‌شود.
همان طور که ذکر شد سیستم‌های مختلفی برای موقف کردن مطمئن وایمن خودرو‌ها طراحی شده، که معمول ترین آنها در خودروهای سواری، لنت ترمز هیدرولیکی دومداری و ترمز دستی مکانیکی است. حالا این سیستم لنت ترمز خودروی ما باید این توانایی را داشته باشد که خودرویی راکه با سرعت متوسط ۸۰ کیلومتر درساعت، که درحال حرکت است، درمواقعی که راننده تشخیص دهد، به خوبی عمل کرده و سریع خودرو رامتوقف کند.ولی آیا این نیرویی که راننده به پدال وارد می‌کند در حدی هست(قدرت کافی) که خودروی مارا متوقف کند؟ به طور قطع نه! پس به یک وسیله مکمل و تقویت کننده، برای افزایش چند برابری نیرو نیاز داریم.این وسیله بوستر است.

بوستر خلاء لنت لنت ترمز خودرو

کلمه بوستر به معنی تقویت کننده است. بوستر خلاای، همان طور که ذکر کردم برای ایجاد فشار مورد نیاز در سیستم هیدرولیک مدار استفاده می‌شود.بوسترها از یک بدنه فلزی که شامل یک سوپاپ، یک دیافراگم، فنر برگشت دهنده، یک صفحه معلق،و میله ای که از مرکز بوستر می‌گذرد از یک سو به پیستون سیلندر اصلی و از سوی دیگر به پدال متصل است. (یکی دیگر از بخش‌های اصلی بوستر، سوپاپ یکطرفه است) برای استفاده از بوستر دو عامل بکار گرفته می‌شود، یکی خلا موتور و دیگری فشار جو . دیافراگم کار جداسازی، محیط بوستر را به دومحیط جدا یعنی خلا و فشار تقسیم می‌کند. سوپاپ یکطرفه، به هوا فقط اجازه ورود به بوستر را می‌دهد،

لنت ترمز تیگران
اگر موتور خودرو خاموش باشد یا نشتی درلوله‌ها(شیلنگ)بوستر ایجاد شود, سوپاپ یکطرفه اجازه ورود هوا به بوستر را نمی‌دهد.این مهم است، چون بوستر خلاای باید بتواند تا چندین بار پس از خاموش شدن موتور نیروی وارده به پدال را تقویت کند، زیرا شما هرگز دوست نداریدوقتی در مسیری حرکت می‌کنید، بهر دلیل موتور اتومبیل شما خاموش شود. لنت ترمز خودرو از کار بیفتد.بوستر خلاای طراحی ساده ای دارد. در خودرو‌های بنزینی موتور خلا، مناسبی را برای بوستر ایجاد می‌کند.خلا بوستر از طریق شیلنگ رابطی که بر روی سوپاپ یکطرفه ای متصل است، که این سوپاپ خود بر روی مانیفولد ورودی هوا نصب می‌باشد.در خودرو‌ها با بوستر خلاای، زمانی که راننده بر روی پدال ترمز فشار وارد می‌کند، پدال لنت ترمز به میله ای که از میان بوستر به سیلندر اصلی هیدرولیکی لنت ترمز که متصل است فشار وارد می‌کند.
بوستر پیستون بزرگی داردکه در موقع استفاده از ترمز طرف جلوی آن(سمت سیلندر اصلی) به خلا موتور وطرف عقب آن، به فشار جو مرتبط است.
موتور خلا نسبی را در هر دو سوی دیافراگم ایجاد می‌کند ولی وقتی که پدال را فشار می‌دهید، با فشار دادن پدال میله ای که به سیلندر اصلی هیدرولیکی متصل است هم حرکت می‌کند، این حرکت باعث ایجاد اختلاف فشار بین دوطرف پیستون بوستر شده، فشار موثری بر روی سطح پیستون وارد می‌کندو نیروی مناسبی بوجود می‌آید. میله سوپاپی را باز می‌کند که به هوای بیرون اجازه ورود به پشت دیافراگم را می‌دهد در حالی که سمت دیگر دیافراگم خلا می‌ماند، به این ترتیب فشار وارده بر یک سوی دیافراگم بیشتر می‌شود، این نیرو بر فشردن روغن ترمز به میله فشاری پیستون بوستر، اعمال می‌گردد و هنگامی‌که پدال رها می‌شود ارتباط هوای بیرون با پشت دیافراگم قطع شده و دو سوی  دیافراگم به هم مرتبط می‌شوند، در نتیجه در هر دو طرف دیافراگم خلا ایجاد می‌شود و همه شرایط به حالت اولیه برمی‌گردد.

لنت ترمز خودرو

هنگامی‌که خودرو در حرکت است و به هر دلیلی راننده از لنت ترمز اتومبیل استفاده کند، سیستم لنت ترمز عمل خود را برای متوقف کردن آن شروع می‌کند، نیرو وزن خودرو از روی چرخ‌های عقب کاسته می‌شود و بر روی چرخ‌های جلو متمرکز می‌شود. بنابراین بایستی نیروی لنت ترمز در چرخ‌های جلو بیشتر از چرخ‌های عقب باشد و به همین علت سیستم عمل کننده لنت ترمز در چرخ‌های جلو قوی تر از چرخ‌های عقب طراحی می‌شود( دودلیل مهم دیگر هم وجود دارد که باید سیستم ترمز در چرخ‌های جلو قویتر باشد” یکی جلوگیری از سر خوردن خوردن در مسیر و جاده‌های لغزنده، و دومین عامل این است که تسلط ترمز برخودرو برای توقف سریع تر باید، نیروی بزرگتر نسبت به نیروی انرسی باشد که به خودرو اجازه توقف را نمی‌دهد).

ایجاد تناسب لازم در تقسیم نیروهای لنت ترمز بین چرخ‌های عقب و جلو، به نحوی که هیچکدام از آنها قفل نشود از وظایف طراحان سیستم ترمز خودرو می‌باشد. به همین دلیل بیشتر خودروهای جدید برروی دو چرخ جلوی خودرو از دیسکهای ترمز استفاده می‌کنندو در بعضی دیگر از خودروها هر چهار چرخ مجهز به دیسکهای ترمز هستند دیسک ترمز بهترین نوع سیستم لنت ترمز شناخته شده است. دیسکهای ترمز در بسیاری از موارد در توقف لوکوموتیوها تا هواپیماها به کار می‌روند. ترمزهای معمول امروزه در خودروها به دو نوع طراحی و ساخته می‌شوند :

۱)ترمزهای دیسکی شناور

۲)ترمزهای دیسکی با پایه ثابت

ترمزهای دیسکی شناور، باپایه ای بصورت کشویی ساخته می‌شود. دریک طرف آن، لنت تکیه می‌کندودرطرف دیگرش،فقط یک پیستون هیدرولیکی وجود دارد، که در پشت سر لنت دیگر قرار می‌گیرد. دوعدد میله فولادی در داخل قطعه ای رابط بکار رفته است که باعث می‌شود که فک‌های پایه، در درون آن حرکت کنند. زمانی که لنت ترمز فعال می‌شود، روغن تحت فشار سیلندر اصلی، به پشت تنها پیستون آن اثر کرده، پیستون را به خارج از محیط قرار گیری خود هدایت می‌کند، سپس پیستون لنت را به دیسک می‌چسباندو وقتی پیستون به آخرین نقطه کورس خود رسید، نیروی فشاری روغن، پایه‌های ترمز را عقب می‌کشد، در نتیجه لنت بین دو دیسک فشرده می‌شود.
لنت ترمز‌های دیسکی با پایه ثابت ، معمولا ۲تا ۴ پیستون دارد. در موقع وارد آمدن فشار روغن ترمز، هر ۲یا ۴پیستون ، بطور متقابل به سمت هم حرکت می‌کنند و دیسک را در میان خود می‌فشارند. در این سیستم، پایه پیستون‌ها ثابت است و به عضو ثابت محور، بسته می‌شوند.

کالیپر ترمز

طرز کار سیلندر اصلی لنت ترمز

وظیفه سیلندر اصلی لنت ترمز افزایش فشار در روغن و ارسال آن به مدارت روغن در چرخ‌های مختلف ، برای کاستن سرعت یا توقف خودرو است، و همان طور که ذکر کردم از تقویت کننده بوستر برای افزایش فشار روغن استفاده می‌شود.

سیلندر ترمز

برای ایمنی بیشتر در مدارات سیستم ترمز، از سیستم لنت ترمز دومداری استفاده می‌شود. در این سیتم دو مدار جداگانه و مستقل از هم بکار می‌رود، که در صورت خرابی یکی از مدارها ، مدار دوم به کار خود ادامه دهد.

از مهمترین عواملی که برای استفاده از ترمزهای دیسکی می‌توان نام برد:
۱)ایجاد شتاب منفی بیشتر نسبت به لنت ترمزهای کاسه ای
۲)سایش مساوی در هر دو لنت، به شرطی که سیستم درست عمل کندوانتقال حرارت بخوبی انجام شود
۳)ایجاد صدای کمتر به نوع کاسه ای
۴)ضریب افزایش نیرو در سرعت‌های مختلف ثابت است، و کیفیت لنت ترمز در طول متوقف شدن کامل، نسبت به سرعت
تغییر نمی‌کند.
۵)حساسیت لنت ترمز خودرو در مقابل ساییدگی کمتر، وسیستم ترمز گرمای کمتری را جذب می‌کند.

لنت ترمز پراید تیگران

معایب لنت ترمزهای دیسکی

۱) در مقابل گرد و غبار و رطوبت، حساسیت زیادی دارد
۲)نیروی زیادی برای ترمز کردن نیاز است، چون نیروی عمل خودکار و افزایش ضریب نیرو در آن وجود ندارد.
۳)قیمت تمام شده این نوع ترمز گران تر از نوع کاسه ای است. به همین دلیل امروزه از نوع شناور که ساختمان ساده تر و نسبت به نوع ثابت یک پیستون کمتر دارد بیشتر کاربرد دارد.

سیستم‌های ترمز مختلفی برای موقف کردن مطمئن وایمن تا به امروز طراحی و ساخته شده اندکه در خودرو‌های
معمولی، ترمز هیدرولیکی پایی دومداری و ترمز دستی از آن جمله اند.
تولید سیستم ترمز هیدرولیکی یک مداری از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد در اروپا ممنوع شدو از آن پس کلیه خودرو‌ها با ترمز هیدرولیکی دومداری ساخت می‌شوند.

ترمز دستی (ترمزپارک)

از ترمز دستی که معروف به ترمز پارک است برای ساکن کردن خودروی پارک شده(خاموش یا روشن)استفاده می‌شود.

ترمز پارک

سیستم‌های لنت ترمز باید به گونه ای باید طراحی شود که این توانایی را داشته باشد که خودرو را در شیب ۳۰ % یا زاویه ای معادل ۱۶,۷ ساکن نگه دارد، و از حرکت خودرو جلو گیری کند.

انواع لنت ترمز کدامند و تفاوت اصلی آنها چیست؟

انواع لنت ترمز به طور کلّی به چند دسته­ ی مختلف تقسیم می­شوند. این لنت­ها از نظر تکنولوژی استفاده شده برای ساخت با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین، انواع مختلف لنت ترمز تفاوت­هایی را در موادّ اوّلیّه­ی مصرف شده برای ساخت لنت ترمز و میزان عمر مفید لنت ترمز با یکدیگر دارند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با انواع لنت ترمز و کاربرد­های آن­ها آشنا کنیم.

لنت ترمزهای سرامیکی

ترمز­های سرامیکی یک از انواع لنت ترمز محسوب می­شوند

لنت ترمز چیست و انواع لنت ترمز چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارند؟

پیش از وارد شدن به مبحث انواع لنت ترمز لازم است تا با این قطعه از خودرو آشنا شوید. لنت ترمز وظیفه­ی ایجاد اصطکاک در سیستم ترمز اتومبیل را بر عهده دارد و از این طریق به کنترل سرعت اتومبیل و یا متوقّف کردن آن کمک می­کند. لنت­های ترمز معمولاً از موادّی با ضریب اصطکاک بالا ساخته می­شوند تا بتوانند وظیفه­ی خود را به درستی انجام دهند. همچنین، جنس ترمز اتومبیل باید به گونه­ای باشد تا در دماهای بالا دچار خوردگی و اصطلاک نشود و باید بتواند در تمامی‌بازه­های دمایی وظیفه­ی خود را به درستی انجام دهد. اصطکاک ایجاد شده در انواع مختلف لنت ترمز بین لنت ترمز و دیسک و یا کاسه­ی ترمز ایجاد می­شود و عمل ترمز گرفتن موجب سایش و ایجاد اصطکاک بین این دو قطعه می­گردد. در گذشته انواع لنت ترمز را با استفاده از موادّی همچون آزبست تولید می­کردند.

صنعت تولید لنت­های ترمز برای سالیان طولانی از این مادّه برای ساخت انواع لنت ترمز استفاده می­کرد تا این­که دانشمندان کشف کردند که استفاده از آزبست در ساخت لنت ترمز موجب ابتلای انسان به سرطان­های مختلف از جمله سرطان ریه می­شود و پس از ممنوعیت استفاده از این مادّه در ساخت انواع مختلف لنت ترمز، موادّ دیگری جایگزین آن شدند تا از بروز این مشکل جلوگیری کنند. معمولاً موادّ به کار رفته در ساخت انواع لنت ترمز بر اساس موقعیّت­های مختلف انتخاب می­شوند و این مسئله به شرایطی همچون : نوع کارکرد خودرو و نیازمند بودن به استفاده از ترمز در موقعیّت­های مختلف وابسته است. به طور کلّی، انواع لنت ترمز بر اساس موادّ به کار رفته در ساخت آن­ها به ۳ دسته­ ی کلّی ارگانیکی، سرامیکی و نیمه فلزّی دسته بندی می­شوند. در این مقاله قصد داریم تا این موارد را به شما عزیزان معرّفی کنیم.

لنت ترمز سرامیکی

ترمز­های سرامیکی بالا­ترین قیمت را در میان انواع لنت ترمز به خود اختصاص داده­اند

 

انواع لنت ترمز کدامند؟

لنت ترمز ارگانیک

منظور از لنت ترمز ارگانیک همان لنت­های ترمز بدون آزبست هستند که از موادّی به غیر از آزبست در ساخت آن­ها استفاده می­شود. این دسته از انواع لنت ترمز به دلیل موادّ استفاده شده در ساخت آن­ها صدای کمی‌را در حین استفاده تولید می­نمایند. این گروه از انواع لنت­ ترمز به دلیل جنس خاصّ خود در دما­های پایین عملکرد بهتری را از خود نشان می­دهند و ممکن است که در دما­های بالا دچار آسیب شوند. یکی از معایب این گونه از ترمزها این است که ممکن است در دما­های بالا بوی بدی را از خود آزاد کند که این امر اصلاً خوش آیند به نظر نمی­رسد. به طور کلّی، انتخاب این نوع لنت­ها از میان انواع لنت ترمز در مواقعی که نیاز به استفاده­ی مداوم از ترمز را دارید توصیه نمی­گردد. زیرا استفاده از ترمز موجب داغ شدن لنت­ها می­شود و در این صورت ممکن است که ترمز بعد از گذشت مدّتی دیگر کارایی لازم را نداشته باشد و راننده را در مواقع ضروری با مشکل مواجه کند.

لنت ترمز سرامیکی

این نوع از انواع مختلف لنت ترمز مزیّت­های لنت­های ترمز ارگانیک همچون بی صدا بودن را دارا می­باشد ولی در عین حال معایب آن دسته از لنت­ها را دارا نیست. انتخاب این نوع از لنت ترمز از میان انواع لنت ترمز به شما این امکان را می­دهد که در شرایط جوّی و آب و هوایی مختلف بهترین عملکرد را از آن­ها مشاهده کنید. همچنین، عواملی همچون تغییرات دمایی و استفاده­ی مداوم از ترمز بر روی کیفیّت این دسته از لنت­ها نسبت به انواع دیگر لنت ترمز تأثیر کم­تری دارد و شما می­توانید با اطمینان بیشتری این نوع از لنت را از میان انواع مختلف لنت ترمز انتخاب کنید. تنها ایرادی که این دسته از لنت­ها دارا می­با­شند این مورد است که این لنت­ها بالاترین قیمت را از میان انواع لنت ترمز دارا می­باشند و همین امر باعث شده است تا استفاده از آن­ها محدود گردد. امروزه از ترکیبات مختلفی در کنار سرامیک برای ساخت انواع لنت ترمز سرامیکی استفاده می­شود تا علاوه بر کاهش قیمت این نوع از لنت­ها، کیفیّت عملکردی آن­ها را نیز بالا­تر ببرند.

لنت ترمز تیگران

در ساخت ترمز­های نیمه فلزّی از فلزّات مختلف در کنار موادّ دیگری برای ساخت این ترمز­ها استفاده شده است

لنت­های نیمه فلزّی

این نوع از لنت­ها از نظر کارکرد، ایجاد صدا و میزان سایش در رده­ی میانی انواع لنت ترمز قرار دارند و می­توانند تا خریداران خود را از نظر ویژگی­های ذکر شده راضی نگاه دارند. قیمت این گونه از لنت­ها پایین­تر از لنت­های سرامیکی می­باشد و همین امر موجب گشته است تا استفاده از آن­ها بیشتر از دیگر انواع لنت ترمز باشد. البتّه بد نیست بدانید که لنت­های نیمه فلزّی نسبت به انواع لنت ترمز ارگانیک از قیمت بالا­تری برخوردارند که این بالا بودن قیمت به دلیل کیفیّت بالای این لنت­های ترمز می­باشد. لازم به ذکر است که انواع دیگری از لنت­های ترمز همچون لنت­های ترمز کم فلز و زینتری نیز وجود دارند که از نظر کاربرد و میزان استفاده در رتبه­های بعدی نسبت به موارد گفته شده قرار دارند و در حال حاضر استفاده از این ۳ مورد بیشتر از موارد دیگر است.

امیدوارم که از مطالب ارائه شده نهایت استفاده را برده باشید.

رعایت 8 نکته طلایی هنگام تعویض لنت ترمز

از نکات مهم در عملکرد مطلوب سیستم ترمز، نصب صحیح لنت ترمز می­باشد. به همین دلیل، جهت استفاده شما عزیزان، نکات عمومی‌نصب لنت ترمز را که بر اساس استانداردهای VRI (انجمن تولید کنندگان لنت ترمز آلمان) و FEMFM (سازمان تولیدکنندگان لنت ترمز اروپا) می­باشد گردآوری کرده ایم.

دیسک و لنت­های ترمز را از لحاظ اینکه آیا به حد سایش رسیده ­اند یا خیر، بررسی کنید. قبل از تعویض لنت ترمز، باید تمامی‌قطعات مربوط به محور و سیستم هیدرولیکی کنترل شده و باید تمامی‌قطعات آسیب دبده تعویض گردند.

لنت ترمز تیگران

اندازه ­گیری ضخامت دیسک ترمز

دیسک ترمز را با کولیسی مناسب اندازه­ گیری کنید.به حداقل ضخامت توجه شود.

توجه داشته باشید که ضخامت دیسک نباید تا پایان عمر مفید لنت­های نو از حداقل ضخامت مجاز کمتر شود. بر اساس نوع سیستم ترمز، باید بلبرینگ چرخ و یا سنسور حلقه­ ای (کونیک بلبرینگ) تعویض شود.

 

زنگ زدایی از سطح تماس و توپی چرخ

پس از برداشتن دیسک­های ترمز قدیمی‌باید سطح تماس و لبه ­های توپی چرخ به کمک وسیله ­ای مناسب (مانند برس سیمی، سمباده کاغذی و غیره) کاملا زنگ زدائی شود.

لنت ترمز پژو تیگران

مراقب باشید در هنگام تمیز کردن به توپی چرخ آسیب نرسانید.

کالیپر ترمز که هنوز به سیستم هیدرولیک متصل است باید به گونه ­ای سفت شده باشد که هیچ فشاری به لوله ترمز نیاورد.

 

پاک کردن سطح تماس و توپی چرخ

برای تمیز کردن سطوح تماس فلزی از اسپری پاک کننده و براق کننده استفاده کنید.

توصیه می­شود جهت اطمینان از عدم خوردگی و آسیب­دیدگی، توپی چرخ پاکیزه شده را به کمک وسیله اندازه ­گیری مناسبی (ساعت اندازه­گیری شیطانکی همراه با پایه) کنترل کرده و صفحه نگهدارنده توپی چرخ را از نظر پاکیزگی و صدمات احتمالی کنترل کنید.

 

صفحه نگهدارنده سیلندر ترمز و شفت راهنما را زنگ­زدایی نمایید.

با توجه به نوع طراحی، بوسیله برس سیمی‌یا سوهان سفت اقدام به زنگ ­زدایی و پاک نمودن مواد چسبنده از روی براکت کالیپر و میله ­های راهنما نمایید.

توجه داشته باشید که هنگام نظافت، به صفحه نگهدارنده کالیپر ترمز آسیب نرسانده و آسیب ­دیدگی و صدمات احتمالی را با چشم کنترل کنید.

قیمت لنت ترمز

 

گریس­کاری سطوح راهنمای سیلندر ترمز

سطوح راهنمای تمیز شده ­ی سیلندر ترمز را به کمک گریس حرارتی فاقد مواد جامد (فاقد فلز) چرب نمایید.

توجه کنید از کرم مسی (Copper paste) استفاده نکنید.

 

نصب دیسک ترمز

دیسک ترمز نو را بر روی توپی چرخ قرار داده و با توجه به نوع سیستم آن را به کمک پیچ­هایش محکم کنید.

توصیه می­شود دیسک نصب شده را به کمک گیج ساعتی کنترل کنید طوریکه ساعت اندازه ­گیری در حدود ۱۵میلیمتر پایین­تر از لبه بیرونی باشد. بهتر است این اندازه­ گیری روی چرخ سوار شده انجام شود.

 

پیستون ترمز را به حالت اولیه خود برگردانید.

جهت جلوگیری از فشردگی و تابیدگی پیستون همیشه باید آن را به کمک ابزار مخصوص به حالت اولیه برگردانید.

جهت انجام این عمل باید به نوع کالیپر و یا سیستم ترمز، الزامات کارخانه سازنده و ابزار توصیه شده توسط آنها توجه نمایید.

شرکت آریا فراز پارت آماده همکاری با تمام فروشندگان و شرکتهای پخش و توزیع لنت ترمز جهت فروش عمده لنت ترمز در سراسر کششور میباشد.

لنت ترمز پراید را از بهترین ها بخرید

خرید لنت ترمز پراید برای صاحبان این خودرو همواره  چالش برانگیز بوده است. وجود مارک­ها و برند­های مختلف با قیمت­هایی متفاوت همواره پراید سواران را با مشکلاتی در انتخاب لنت ترمز مناسب مواجه کرده است. دیگر لازم نیست تا نگران خرید لنت ترمز پراید باشید! بست کیو مشکل شما را حل کرده است! لنت ترمز بست کیو یک محصول ایرانی با کیفیّت می­باشد که همواره توانسته است تا خریداران خود را راضی نگاه دارد. چنانچه قصد خرید لنت ترمز را دارید می­توانید به این برند نام آشنای ایرانی در این زمینه اعتماد کنید. در این مقاله قصد داریم تا شما را بیشتر با این لنت ترمز با کیفیّت آشنا کنیم. پس چنانچه قصد خرید لنت ترمز پراید را دارید در این مقاله با ما همراه باشید.

لنت ترمز پراید

چرا باید به بست کیو در زمینه­ ی خرید لنت ترمز پراید اعتماد کنیم؟

گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت با استفاده از بهترین تکنولوژی­های روز دنیا و با بهره بردن از تجربه­ی چندین ساله­ی خود در زمینه­ی تولید لنت ترمز پراید اقدام به تولید لنت ترمز بست کیو نموده است تا شما عزیزان با خیالی راحت اقدام به خرید این انت ترمز پراید با کیفیّت نمایید. بست کیو یک محصول تماماً ایرانی محسوب می­شود و با استفاده از تکنولوژی­های روز دنیا و از بهترین موادّ ممکن ساخته شده است تا شما عزیزان ار کیفیّت بی نظیر آن بهره­مند شوید.

لنت ترمز پراید بست کیو چه ویژگی­های مهمی‌دارد؟

لنت ترمز بست کیو با استفاده از بهترین موادّ اوّلیه ساخته شده است و این لنت ترمز نتیجه­ ی سال­ها تجربه­ی صنعت گران ایرانی در زمینه­ی تولید لنت ترمز پراید می­باشد و در ساخت آن از تکنولوژی­های روز دنیا استفاده شده است. با استفاده از این لنت ترمز  شما قادر به ترمز گیری در سخت­ترین شرایط جغرافیایی خواهید بود و هیچگونه مشکلی را در این زمینه تجربه نخواهید کرد. همچنین، با استفاده از این لنت ترمز شما به حفظ سلامتی سیستم ترمز اتومبیل خود نیز کمک خواهید کرد زیرا با استفاده از این لنت ترمز پراید دیگر دیسک­های ترمز شما دچار ساییدگی نخواهند شد و شما می­توانید با خیالی آسوده در شرایط مختلف از قدرت و دقّت این لنت ترمز نهایت بهره را ببرید. لازم به ذکر است که این لنت ترمز از موادّی کاملاً سازگار با محیط زیست ساخته شده است و شما با استفاده از این لنت ترمز می­توانید علاوه بر بهره بردن از ویژگی­های بسیار آن، به حفظ محیط زیست کمک نمایید. این لنت ترمز به دلیل طراحی منحصر به فرد خود و موادّی که در ساخت آن استفاده شده است فاقد هرگونه­ی صدای نا هنجار و بوی آزار دهنده می­باشد و شرکت تولید کننده­ ی لنت ترمز بست کیو این تضمین را به شما می­دهد که در استفاده از این لنت ترمز با کوچک­ترین مشکلی از این نظر مواجه نخواهید شد.

لنت ترمز تیگران

ویژگی­های ساختاری لنت­ ترمز پراید بست کیو چه مواردی هستند؟

لقمه­ ی این لنت ترمز از بیش از ۱۰۰ نوع مادده ­ی مختلف ساخته شده است تا شما عزیزان در استفاده از این لنت ترمز از بیشترین ضریب اصطکاک بهره­مند شوید و بیش از پیش از یک ترمز نرم و دقیق لذّت ببرید. شناسایی موادّ دقیق به کار رفته در این لنت ترمز حاصل زحمات شبانه روزی مهندسان و متخصّصین این شرکت می­باشد تا این لنت ترمز از این طریق بتواند به راحتی با نمونه­های خارجی به رقابت بپردازد. همچنین، صفحه­ی پشتی این لنت ترمز پراید از بهترین آلیاژ­های فلزّی ساخته شده است و استحکام آن در آزمایشات مختلف ثابت گردیده است تا شما عزیزان هیچ­گونه نگرانی را در رابطه با امکان ترک خوردگی این قسمت از لنت ترمز پراید نداشته باشید و با خیالی آسوده از آن استفاده کنید. لازم به ذکر است که چمفر این لنت ترمز به گونه­ای طرّاحی شده است که موجب می­شود که سطح مقطع لنت ترمز بست کیو به مقدار چشم­گیری کاهش پیدا کند تا خریداران این لنت ترمز از یک ترمز گیری نرم بهره­مند شوند.

ارائه­  گارانتی تعویض یک ماهه بر روی لنت ترمز پراید

 سازندگان لنت ترمز بست کیو به ساخته­ی خود ایمان دارند و بر این باورند که این لنت ترمز حتی از لنت­های خارجی نیز به مراتب بهتر می­باشد. به همین دلیل است که این شرکت بر روی تمامی‌محصولات خود یک ماه گارانتی تعویض را در نظر گرفته است تا شما عزیزان با خیالی راحت ­تر این لنت ترمز  با کیفیّت را انتخاب کنید و از بازده آن نهایت لذّت را ببرید. چنانچه تا مدّت یک ماه این لنت ترمز دچار ایراداتی همچون تولید بو، دود و یا صدای ناهنجار شود، شرکت سازنده­ این محصول را با محصولی جدید و بدون ایراد جایگزین خواهد کرد. زیرا سازندگان این لنت به کیفیّت آن ایمان دارند و در تلاش هستند تا رضایت شما مشتریان عزیز در تمامی‌زمینه­ها تأمین گردد. بد نیست بدانید که لنت ترمز پراید بست کیو اوّلین لنت ترمز در سطح ایران می­باشد که از گارانتی تعویض برخوردار است و این امر نشان دهنده­ی عزم راسخ سازندگان این لنت ترمز برای رقابت در سطوح بالا­تر می­باشد.

گارانتی مرجوعی لنت ترمز تیگران

چرا باید لنت ترمز پژو بست کیو را به نمونه های خارجی ترجیح دهیم؟

انتخاب لنت ترمز پژو از میان برند­ها و کیفیت­های مختلف موجود در بازار می­توانند گیج کننده به نظر برسد. با خرید لنت ترمز پژو بست کیو می­توانید از تمامی‌مزیت‌های یک  محصول ایرانی با کیفیت بهرمند شوید. لنت ترمز پژو بست کیو توسط بهترین متخصصان ایرانی برای جلب رضایت حداکثری شما عزیزان طراحی و ساخته شده است و با انتخاب این لنت می­توانید از تمامی‌مزیت‌های یک لنت ترمز پژو با کیفیت بهره­ مند شوید. گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت سازنده­ی این لنت ترمز با کیفیت محسوب می­شود و این شرکت از سابقه ه­ای درخشان در زمینه ­ی تولید قطعات مختلف خودرو از جمله لنت ترمز پژو برخوردار است. در این مقاله قصد داریم تا دلایل مناسبی را برای خرید این لنت ترمز پژو به شما ارائه دهیم.

لنت ترمز پژو تیگران

چرا لنت ترمز پژو بست کیو از محبوبیّت بالایی در میان مصرف کنندگان برخوردار است؟

ویژگی­های این لنت ترمز پژو باعث شده تا این لنت ترمز یکی از اولین انتخابهای پژو سواران تبدیل شود. اولین و مهم­ترین ویژگی این لنت ترمز استفاده از تکنولوژی­های بروز و مواد با کیفیت در ساخت آن می­باشد. شرکت سازنده ­ی این لنت ترمز از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه برای ساخت این لنت ترمز با کیفیت استفاده کرده است تا علاوه بر افزایش عمر مفید این محصول، رضایت شما مصرف کنندگان عزیز نیز در این زمینه جلب شود. همچنین، در فرآیند ساخت لنت ترمز بست کیو از جدید­ترین تکنولوژی­های روز دنیا استفاده شده است تا عمر مفید و کیفیّت این قطعه از سیستم ترمز اتومبیل افزایش چشم­گیری پیدا کند. مهندسان این شرکت با انجام آزمایشات مختلف در شرایط اقلیمی‌و جغرافیایی مختلف میزان بازده این لنت ترمز پژو را سنجیده­ اند و این اطمینان را به شما می­دهند که در شرایط مختلف می­توانید به این لنت ترمز با کیفیّت اعتماد نمایید. همچنین، این لنت ترمز پژو به دلیل ویژگی­های مناسبی که برخوردار است به شما این امکان را می­دهد تا از یک ترمز گیری نرم و سریع بهره­ مند شوید. تمامی‌این نکات نشان دهنده­ی این مطلب هستند که ایرانی بودن یک محصول به نشانه­ ی بی کیفیت بودن آن نیست و شرکت­هایی همچون آریا فراز پارت به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا شما عزیزان از یک لنت ترمز پژو با کیفیت بهره­ مند شوید.

لنت ترمز پژو بست کیو چه ویژگی­هایی دارد؟

مهندسان این شرکت با امتحان کردن چندین ماده­ ی مختلف برای ساخت لقمه ­ی لنت ترمز پژو بست کیو به فرمولی دست یافته ­اند که میزان مقاومت فرسایشی بالایی دارد که این مورد علاوه بر افزایش عمر مفید لنت خودرو، این امکان را فراهم می­کند تا شما از یک ترمز گیری دقیق و با کیفیّت بهره ­مند شوید. همچنین، صفحه ­ی پشتی این لنت ترمز پژو از بهترین آلیاژهای فلزی ساخته شده است تا این قسمت از لنت خودرو از مقاومت بالایی برخوردار باشد و به همین دلیل سازندگان این محصول ایرانی با کیفیت این اطمینان را به شما می­دهند که صفحه­ی پشتی این لنت ترمز پژو در شرایط سخت دچار ترک و آسیب نگردد. بد نیست بدانید که خوردگی دیسک ترمز خودرو از مشکلات شایع استفاده از لنت­های ترمز بی کیفیت محسوب می­شود. لنت ترمز پژو بست کیو از بهترین مواد ساخته شده است و از طراحی دقیقی برخوردار است. به همین دلیل است که سازندگان این لنت ترمز پژو به شما این اطمینان را می­دهند که با استفاده از لنت ترمز بست کیو هیچ­گونه آسیبی به این قسمت از سیستم ترمز شما وارد نخواهد شد و شما می­توانید با اطمینان کامل در مواقعی که به آن نیاز دارید، بدون آن­که آسیبی به دیسک­های ترمز شما وارد گردد، اقدام به ترمز گیری نمایید. همچنین، این لنت ترمز کاملاً بی­صدا می­باشد و در هنگام ترمز گیری به دلیل ضریب اصطکاک خاصی که دارد موجب داغ شدن بیش از حد ترمز­ها و ایجاد بوی نا­مطبوع نمی­شود.

لنت ترمز پژو تیگران

لنت ترمز پژو بست کیو دارای ضمانت تعویض ۱ ماهه می‌­باشد

 این لنت ترمز پژو اوّلین و تنها لنت ترمز تولید شده در ایران می­باشد که از گارانتی تعویض ۱ ماهه برخوردار است و به همین دلیل خریداران لنت ترمز بست کیو می­توانند با خیالی آسوده اقدام به خرید این لنت ترمز ایرانی و با کیفیّت نمایند. چنانچه تا مدّت یک ماه از زمان خرید، این لنت دچار ایراداتی از قبیل تولید صدا و یا دود شود این شرکت بدون هیچ­گونه قید و شرطی کالای خود را با یک نمونه­ی بدون ایراد تعویض خواهد کرد. کارت گارانتی کتبی محصول در داخل هر جعبه از این لنت ترمز پژو موجود می­باشد و در هنگام خرید به مشتریان ارائه می­گردد. وجود این ضمانت نامه بر روی این محصول با کیفیّت نشان دهنده­ی این مسئله است که سازندگان این لنت ترمز پژو از کیفیّت آن مطمئن هستند و به این مسئله ایمان دارند که یک محصول با کیفیّت را به مشتریان ارائه می­نمایند و سعی دارند تا از این طریق خریداران این لنت ترمز با کیفیّت را از خدمات ارائه شده راضی نگاه دارند. این گونه خدمات شرکت تولید کننده­ی لنت ترمز پژو بست کیو باعث شده است تا اعتماد عمومی‌بازار نسبت به این محصول کاملاً ایرانی جلب شود و این محصول بتواند سهم مناسبی را از بازار فروش لنت­های ترمز را به خود اختصاص دهد. امیدوارم که از مطالب ارائه شده نهایت استفاده کرده باشید.

قیمت لنت ترمز عوامل تاثیرگذار کدامند؟

قیمت لنت ترمز یکی از مسائلی است که همواره ذهن صاحبان خودروها را به خود درگیر کرده است. قیمت لنت ترمز می­تواند به عوامل مختلفی وابسته باشد که از جمله مهم­ترین آن­ها می­توان به مواردی همچون: جنس لنت ترمز، نوع خودروی سواری، اعتبار شرکت تولید کننده­ ی لنت ترمز و فناوری استفاده شده در ساخت لنت ترمز اشاره کرد. این عوامل می­توانند قیمت لنت را تا چندین برابر تحت تأثیر قرار دهند و صاحبان خودرو را با مشکلات زیادی برای تعویض لنت ترمز مواجه کنند. در این مقاله قصد داریم عوامل موثّر بر قیمت لنت  را برای شما بررسی نماییم.

قیمت لنت ترمز

قیمت لنت ترمز برای خودرو­های لوکس بالاتر از خودرو­های معمولی می­باشد

جنس لنت ترمز از مهم­ از مهم­ترین عوامل موثّر بر قیمت لنت ترمز می‌­باشد

جنس لنت ترمز از جمله مهم­ترین عوامل تأثیر گذار بر روی قیمت لنت ترمز می­باشد و می­تواند قیمت لنت را تا چندین برابر افزایش دهد. در گذشته از موادّی همچون آزبست برای ساخت لنت ترمز استفاده می­شد که همین امر باعث می­گردید تا قیمت لنت در آن زمان بسیار پایین­تر از امروز باشد. این مادّه به مقدار فراوان از معادن استخراج می­شد و برای مصارفی همچون: ساخت لنت ترمز و تولید پارچه­های نسوز استفاده می­گردید و همین عامل یکی از دلایل پایین بودن قیمت لنت ترمز در آن دوران محسوب می­شد. با گذشت زمان دانشمندان کشف کردند که استفاده از آزبست می­تواند موجب ابتلای انسان به سرطان ریه گردد و به همین دلیل استفاده از این مادّه برای ساخت لنت ترمز ممنوع گردید. پس از آن دوران، شرکت­های تولید کننده­ی لنت به استفاده از موادّ دیگری همچون سرامیک و فلز برای ساخت لنت ترمز روی آوردند که همین مسئله موجب افزایش قیمت لنت ترمز گردید.

به طور کلّی، امروزه لنت­های موجود در بازار برای خودروهای سواری به سه دسته تقسیم می­شوند. این سه دسته عبارتند از: لنت­های ارگانیکی، لنت­های نیمه فلزّی و لنت­های سرامیکی. واضح است که قیمت لنت  در رابطه با این سه مدل متفاوت است زیرا که موادّ به کار رفته در ساخت آن­ها با یکدیگر تفاوت دارد. به طور کلّی، لنت­های سرامیکی گران قیمت­تر از سایر لنت­ها محسوب می­شوند زیرا که پروسه­ی ساخت آن­ها از پیچیدگی و ظرافت خاصّی برخوردار است و همین مسئله باعث می­شود که قیمت لنت ترمز در این مدل بالا­تر باشد. البتّه بد نیست بدانید که این نوع از لنت­ها بیشتر بر روی خودروهای لوکس و گران قیمت وجود دارند و خودروهایی که مردم عادّی از آن­ها استفاده می­کنند بیشتر از لنت­های ارگانیکی بهره می­برند. لنت­های ارگانیکی ارزان­ترین نوع لنت محسوب می­شوند و این نوع از لنت بیشتر بر روی خودروهای عادّی نصب می­گردد و به همین دلیل قیمت لنت  برای این دسته پایین­تر از سایر مدل­ها می­باشد.

قیمت لنت ترمز می­تواند بر اساس موادّ به کار رفته در ساخت لنت ترمز متفاوت باشد

آیا نوع دیگری از لنت ترمز نیز وجود دارد؟

لنت­های نیمه فلزی نوع دیگری از لنت­ها هستند که در ساخت آن­ها از ترکیب موادّ مختلفی با فلزّات برای لنت ترمز استفاده می­شود. قیمت لنت نیمه فلزّی نسبت به لنت­های ارگانیکی کمی‌گران­تر است ولی این لنت­ها معمولاً از کیفیّت ساخت بهتر و در نتیجه عمر مفید بالا­تری برخوردار هستند. در ساخت این نوع از لنت­ها گاهی از ترکیب ۲۰ مادّه­ی مختلف برای ساخت لنت استفاده می­گردد که همین مسئله موجب شده است که این نوع از لنت­های در انواع مختلفی در بازار موجود باشند. البتّه لازم است بدانید که لنت­های دیگری همچون لنت­های کم فلزّ و لنت­های زینتری نیز در بازار موجود هستند ولی کاربرد آن­ها برای خودرو­های عادّی نیست و بیشتر بر روی خودرو­های لوکس و یا خودرو­های مسابقه­ای از این نوع از لنت­ها استفاده می­گردد و با­ الطبع قیمت لنت ترمز زینتری و کم فلز از لنت­های معمولی بالا­تر است.

نوع خودروی سواری عامل مهم دیگر است که بر روی روی قیمت لنت ترمز تأثیر می­ گذارد

مسلماً نوع مدل خودرو و میزان مدرن بودن آن می­تواند بر روی قیمت لنت ترمز تأثیر مستقیم بگذارد. خودروهای جدیدتر و بروز­تر نسبت به خودروهای سواری معمولی هزینه­های بیشتری را برای تعویض لنت ترمز برای صاحبان خود ایجاد می­کنند. قیمت لنت  برای خودروهای لوکس معمولاً بیشتر از خودروهای تولید داخل می­باشد و این مسئله به چند عامل مهم وابسته است. یکی از دلایل مهم این امر کیفیّت بالای این لنت­ها می­باشد که می­تواند قیمت لنت این خودروها را تا چندین برابر افزایش دهد.

قیمت لنت ترمز پژو

لنت ترمز پژو تیگران

لنت­های ترمز ارزان­تر معمولاً عمر کم­تری دارند

اعتبار کارخانه­  لنت سازی و تکنولوژی به کار رفته در ساخت لنت ترمز

به طور کلّی، هرچقدر اعتبار یک کارخانه ­ی تولید لنت بیشتر باشد متعاقباً قیمت لنت­ ترمز­ تولیدی آن کارخانه نیز بیشتر خواهد بود. این کارخانه­‌ها به دلیل استفاده کردن از تکنولوژی­های پیشرفته برای ساخت لنت ترمز معمولاً لنت­های گران قیمت­تری را تولید می­کنند. بالا بودن قیمت لنت ترمز­ تولید شده توسّط این کارخانه ­ها بی دلیل نمی­باشد زیرا که این لنت­ها معمولاً کیفیّت بسیار بالا­تری نسبت به سایر لنت­ها دارا می­باشند و به همین دلیل، صاحبان خودرو نیاز به تعویض زود هنگام لنت­های خودرو ندارند و با یک بار استفاده از لنت­های تولیدی این کارخانه گاهی تا ۱٫۵ برابر حالت عادّی از این لنت­ها استفاده می­کنند. به طور کلّی، میانگین عمر لنت­های خودرو در حدود ۸۰۰۰۰ کیلومتر است و معمولاً بعد از طی شدن این مسافت لنت­های خودرو دیگر کیفیّت و کارایی لازم را نخواهند داشت.

فروش عمده لنت ترمز

گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت آماده­ ارائه­ ی خدمات فروش عمده­ لنت ترمز به شما مشتریان عزیز می­باشد و این تضمین را به شما می­دهد که بهترین تولید کننده را برای این کار انتخاب کرده­اید. فروش عمده­ لنت ترمز در زمره­ ی تخصص­های این گروه صنعتی خوش نام و خوش آتیه می­باشد. این شرکت به دلیل استفاده از استانداردهای جهانی بهترین کیفیّت را با نازل­ترین قیمت در اختیار شما قرار می­دهد. در این مقاله قصد داریم تا به شما عزیزان شرح دهیم که چرا باید به گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت در زمینه­ی فروش عمده لنت ترمز تیگران اعتماد نمایید.

فروش عمده لنت ترمز

دارا بودن از سابقه ­ای درخشان در زمینه­ ی فروش عمده­ لنت ترمز

گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت دارای سابقه­ای درخشان در زمینه­ی تولید و تأمین قطعات یدکی خودرو می­باشد و بیش از ۲ دهه است که در این زمینه فعّالیّت می­کند. این گروه صنعتی و بازرگانی سابقه­ی زیادی در زمینه­ی تولید و فروش عمده­ لنت ترمز دارا می­باشد و از تکنولوژی­های روز دنیا برای تولید محصولات خود استفاده می­کند و به همین دلیل است که خریداران در زمینه­ی فروش عمده­ لنت ترمز به گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت اعتماد کامل دارند. تنها کافیست تا به نمایندگی­‌های معتبر این گروه صنعتی برای فروش عمده­ لنت ترمز مراجعه کنید تا از کیفیّت محصولات و بازده آن­ها حیرت زده شوید.

ارائه­ ی گارانتی کتبی معتبر برای تمامی‌لنت­های ترمز در هنگام فروش عمده­ لنت ترمز به مشتری

تیگران اولین لنت ترمز تولید شده در داخل ایران می­باشد که از ضمانت نامه­ ی معتبر بهره می­برد و ایده­ی ارائه­ی ضمانت نامه برای لنت ترمز اوّلین بار توسّط این گروه صنعتی و بازرگانی در بازار اجرا شده است. این شرکت از چندین سال سابقه­ی درخشان در زمینه­ی فروش عمده­ لنت ترمز بهره می­برد و به همین دلیل تمامی‌جنبه­های بازار را مورد ارزیابی قرار داده است تا نیاز بازار را به صورت صحیح مورد شناسایی قرار دهد و برای مرتفع کردن این نیاز­ها اقدام نماید. برخی از لنت­های بی­کیفیّت بعد از گذشت مدّتی شروع به تولید دود، بو و یا صدا می­نمایند که این موارد نشان دهنده­ی کیفیّت نا مناسب این محصولات می­باشد. چنانچه شما در زمینه­ی فروش عمده­ لنت ترمز به این شرکت خوش نام اعتماد کنید از گارانتی محصولات این شرکت برخوردار خواهید شد. به همین دلیل، چنانچه لنت خریداری شده توسّط شما هر کدام از این ۳ علّت را دارا بود گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت با کمال میل این محصولات را برای شما با نمونه­های جدید تعویض خواهد کرد و به همین دلیل است که بسیاری از مشتریان این شرکت در زمینه­ی فروش عمده­ لنت ترمز به این گروه صنعتی اعتماد کامل دارند. گارانتی کتبی لنت ترمز تیگران به همراه جعبه­ی این لنت ترمز موجود می­باشد و نمایندگی­های رسمی‌این شرکت در هنگام فروش عمده­ لنت ترمز به شما عزیزان این گارانتی کتبی را در اختیار شما قرار خواهند داد.

شرکت آریا فراز پارت بهترین خدمات فروش عمده­ لنت ترمز به مشتریان خود ارائه می­دهد!

فروش عمده لنت ترمز

 

عدم ایجاد خوردگی در دیسک چرخ خودرو

خوردگی در دیسک چرخ خودرو از مشکلات شایع استفاده از لنت­های ترمز بی­کیفیّت می­باشد و این امر می­تواند هزینه­های بسیاری را برای مشتریان ایجاد نماید. گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت در زمینه­ی تولید و فروش عمده­ لنت ترمز از جدید­ترین تکنولوژی­های موجود استفاده می­نماید و به همین دلیل است که لنت­های ترمز تولید شده توسّط این گروه صنعتی کم­ترین میزان خوردگی را در دیسک چرخ خودرو ایجاد می­کنند تا ضمن دارا بودن از مقاومت مناسب، کم­ترین آسیب را به بخش­های دیگر سیستم ترمز خودرو وارد کنند. چنانچه برای خرید لنت ترمز تیگران به واحد فروش عمده­ لنت ترمز این شرکت مراجعه کنید کارشناسان این شرکت تمامی‌اطّلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار خواهند داد و شما می­توانید از کیفیّت بالا در کنار قیمت مناسب لنت ترمز تیگران  بهره­مند شوید.

این شرکت از بهترین مواد اولیه برای ساخت لنت­ ترمز استفاده می­کند

فروش عمده لنت ترمز

لنت ترمز پژو تیگران

استفاده از فرمولاسیون پیشرفته برای تولید لنت ترمز تیگران

گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت از بهترین و پیشرفته ترین متود­ها و با کیفیت ترین مواد اولیه برای تولید لنت ترمز تیگران استفاده می­کند و به همین دلیل است که تأمین کنندگان عمده­ی قطعات خودرو برای خرید این لنت ترمز به واحد فروش عمده­ لنت ترمز این شرکت مراجعه می­کنند تا از کیفیت بی نظیر یک محصول ایران بهره­مند شوند. در ساخت لنت ترمز تیگران از بیش از صد نوع ماده­ ی اصطکاکی مختلف استفاده شده است تا شما از یک ترمز دقیق، امن و مطمئن برخوردار شوید. این شرکت به دلیل دارا بودن از سال­ها تجربه در زمینه­ فروش عمده­ لنت ترمز از تجارب گذشتگان در کنار تخصّص مهندسان بهره برده است تا چنین محصول با کیفیتی را برای مصرف شما عزیزان تولید نماید تا شما عزیزان بیش از پیش با کیفیّت محصولات تولید شده توسّط گروه صنعتی و بازگانی آریا فراز پارت آشنا شوید. لازم به ذکر است که نمایندگی­های این شرکت معتبر در هنگام فروش عمده­ لنت ترمز تمامی‌اطّلاعات مورد نیاز شما را در اختیار شما قرار خواهند داد و به این ترتیب شما عزیزان می­توانید خاطره­ای دل­نشین را از همکاری با این گروه صنعتی با خود به همراه داشته باشید.

نگهداری از سیستم ترمز

معمولترین سرویس لازم برای ترمزها یا نگهداری از سیستم ترمز تعویض لنت ترمز می‌باشد. لنتهای ترمز معمولا دارای یک قطعه فلزی به نام سایش نما (نمایش دهنده میزان سایش و فرسودگی) هستند. وقتی لنتها به اندازه کافی فرسوده شوند، در زمان گرفته شدن ترمز سایش نما با دیسک ترمز باعث تماس این قطعه با دیسک ترمز شده و صدای سوت به گوش می‌رسد که از تماس قطعات فلزی(لنت و دیسک)حاصل می‌شود.

بر روی نوعی از لنت‌های چرخ جلو یک فیش بصورت جاسازی شده در لنت، بین آخرین نقطه اتصال لنت و بدنه فلزی آن، شرکت‌های سازنده لنت قرار داده اند که وقتی لنت در آستانه تمام شدن قرار می‌گیرد بوسیله آن یک چراغ در پشت آمپر به راننده هشدار می‌دهد تا لنت‌ها را تعویض کند. در ضمن یک دریچه(فضای خالی) بازدید در سیلندر ترمز دیسکی وجود دارد که از طریق آن می‌توانید میزان فرسودگی لنتهای ترمز را مشاهده کنید.

لنت ترمز تیگران

سیستم ترمز کاسه ای

ترمزهای کاسه ای:

در ترمز کاسه ای ، کاسه ترمز به چرخ متصل است و همراه آن گردش می‌کند. دو عدد کفشک آهنی هلالی شکل که لنت‌های ترمز بر روی آن کوبیده شده روی طبق ثابت محور نصب شده اند .در حالت عادی که خودرو نیاز به ترمز کردن ندارد کفشک‌ها به طوری تنظیم می‌شوند که فاصله کمی‌بین کاسه ی ترمز و لنت‌های روی کفشک وجود داشته باشد وقتی راننده پدال ترمز را می‌فشارد فشار روغن در سیلندر اصلی افزایش یافته به سیلندر چرخ‌ها هدایت می‌شود پیستون‌های داخل سیلندر چرخ در اثر فشار روغن از یکدیگر دور شده کفشک‌های ترمز را به طرف کاسه ی ترمز حرکت می‌دهند در اثر نیروی وارد از لنت هر کاسه ی ترمز نیروی اصطکاک بین کاسه ترمز و لنت ایجاد می‌شود و نتیجه ان ایجاد شتاب منفی در چرخ و متوقف کردن ان است .
علاوه بر نیروی هیدرولیکی موثر بر کفشک‌های ترمز نیروی دیگری هم در ترمز‌ها ی کفشکی تولید می‌شود که عمل لنت‌های کفشکی است عمل خودکار در اثر  رخش کاسه و ثابت بودن لنت در هنگام (servo-action) خودکار ترمز کردن در کاسه ی ترمز بوجود می‌اید کفشک ترمز در یک نقطه از طبق ثابت و در نقطه ای دیگر به وسیله پیستون سیلندر چرخ به سمت کاسه ی ترمز فشرده می‌شود به انتهای قسمتی از کفشک ترمز که در روی طبق ثابت است پاشنه و به قسمتی که به وسیله ی پیستون سیلندر چرخ حرکت می‌کند پنجه گویند .

لنت ترمز

هر گاه جهت چرخش کاسه ی ترمز از طرف پنجه به طرف پاشنه کفشک باشد ان را کفشک محرک و هر گاه جهت چرخش کاسه ا ز طرف پاشنه به طرف پنجه باشد فشک را متحرک گویند پاشنه کفشک محرک در هنگام ترمز کردن مایل است قسمت پایین لنت را در کاسه ی ترمز فرو برده نیروی بسیار زیادی در نزدیکی پاشنه ی لنت ایجاد می‌شود.این نیروی فرو رونده درکاسه ی ترمز نیروی اصطکاک نسبتا زیادی را در بین لنت و کاسه تولید می‌کند و باعث شتاب منفی زیادی درچرخ می‌گردد در کفشک متحرک جهت نیرو از طرف پاشنه به طرف پنجه بوده و باعث عقب راندن لنت از کاسه می‌شود.

انواع کفشک بندی ترمز‌های کاسه ای :

کفشک بندی سیمپلکس
کفشک بندی دوپلکس
کفشک بندی سرو

۱) کفشک بندی سیمپلکس

چندین نوع کفشک بندی سیمپلکس وجود دارد که بر حسب نوع شناور یا ثابت بودن و نوع تکیه گاه پاشنه کفشک چرخشی یا لغزشی دسته بندی می‌شود در کفشک‌های سیمپلکس ضریب مخصوص افزایش نیروی اصطکاک کفشک‌ها در حدود ۲ است که قسمت بیشتر ضریب اصطکاک ایجادی در کفشک محرک و قسمت اندک ان در کفشک متحرک ایجا د می‌شود بنابراین اختلاف نیرو ی بین دو کفشک خیلی زیاد است بیشترین خوردگی لنت در کفشک محرک است و مقدار کمی‌از لنت متحرک ساییده می‌شود به این دلیل گاهی لنت قسمت متحرک را نازک تر می‌کوبند گاهی سیستم محرک لنت‌های کفشک از نوع گوه ای است و بعضی اوقات محرک بادامکی از محاسن سیستم بادامکی ساییدگی یکسان لنت‌ها در کفشک محرک و متحرک است زیرا بادامک محرک کفشک‌ها در محل ثابتی در روی طبق مستقر شده است و از معایب ان میتوان قدرت زیاد برای راه اندازی و استحکام زیاد قطعات را نام برد زیرا نیروهای نامساوی بر بادامک وارد می‌شود.

لنت ترمز پژو تیگران

لنت ترمز پژو تیگران

۲) کفشک بندی دوپلکس :

در این نوع کفشک بندی دو پیستون به کار رفته است که نتیجه ی ان محرک کردن هر دو کفشک جلو و عقب است.حسن ترمز دوپلکس توزیع یکسان نیرو در بین لنت‌ها محرک و متحرک است ساییدگی هر دو لنت برابر و ضریب C= افزایش نیرو نیز در ان ۳ می‌باشد

۳) کفشک بندی سرو 

از این کفشک بندی در محور عقب کامیون‌های تجاری سبک استفاده می‌شود اساسی ترین مزیت کفشک بندی سرو ان است که نیروی تکیه گاهی)پاشنه ای ( فشک محرک به کفشک متحرک وارد می‌شود و در نتیجه ضریب ۷ تن استفاده می‌شود  می‌رسد به این دلیل در اغلب کامیونهای بیش از ۵ C= افزایش نیرو در ان به ۵ ترمز‌های کاسه ای در چرخهای عقب اغلب اتومبیل‌های سواری و در خودروهای سنگین (باری و مسافر بری) هم معمولا در همه ی چرخها کاربرد دارد.