آریا فراز پارت

عدم خوردگی دیسک چرخ

این شرکت با تجربه تامین کردن لنت ترمز‌های خودروهای سواری , محصو لاتی فراتر از استاندارد تولید کرده و علاو ه بر ایمنی کمترین اثرات مخرب را بر روی دیسک چرخ دارد.

استفاده از فرمولاسیون و تکنولوژی پیشرفته

لنت ترمز‌های ما با استفاده از جدیدترین تکنولوژی تولید لنت کر‌های در ایران و بطور پیوسته در جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات حرکت میکند.

دارای کارت گارانتی مرجوعی

لنت ترمز‌های تیگران دارای کارت گارانتی مرجوعی داخلی هر باکس لنت بوده و در صورت وجود مشکل اعم از صدا و دود لنت مورد نظر تعویض میگردد.

نمایندگان فروش

آریا فراز پارت

اولین لنت ترمز دارای کارت گارانتی مرجوعی کتبی در ایران

هر باکس دارای کارت گارانتی کتبی مخصوص به خود بوده که در صورت اشکال در لنت از قبیل دود, بو و صدا شرکت لنت شما را مرجوع کرده و با لنت جدید تعویض می‌کند.

آریا فراز پارت