نوشته‌ها

لنت ترمز تیگران

لنت ترمز

لنت ترمز چیست؟

لنت ترمز وظیفه ایجاد شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت را دارد. علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می‌توان از وظایف اصلی این سیستم دانست. حال برای توقف خودرو نیاز به عضوی است که نیروی اصطکاک منفی (مخالف حرکت گردشی چرخ) را برای ما ایجاد کند، این عضو لنت نام دارد. لنت ترمز، به دیسک یا کاسه ترمز وارد می‌شود تا اصطکاکی مناسب برای ایجاد شتاب منفی در خودرو ایجاد کند.

لنت ترمز

لنت ترمز

لنت ترمز

لنت ترمز تیگران

کار لنت ترمز(brakepads) ابجاد شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت است علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می‌توان از وظایف اصلی این سیستم دانست. حال برای توقف خودرو نیاز به عضوی است که نیروی اصطکاک منفی (مخالف حرکت گردشی چرخ) را برای ما ایجا کند، این عضو لنت نام دارد.
لنت ترمز خودرو، به دیسک یا کاسه ترمز وارد می‌شود تا اصطکاکی مناسب برای ایجاد شتاب منفی در خودرو ایجاد کند.در اثر این نیروی مخالف، انرژی جنبشی عضومحرک (نیروی گردشی چرخ) اصطکاک و اصطکاک به انرژی حرارتی تبدیل،و درنهایت گرمای تولیدی در فضا پخش می‌شود. دستگاه ترمز به وسیله سیستم‌های مکانیکی، خلاای، هوای فشرده،و هیدرولیکی فعال می‌شود.
همان طور که ذکر شد سیستم‌های مختلفی برای موقف کردن مطمئن وایمن خودرو‌ها طراحی شده، که معمول ترین آنها در خودروهای سواری، لنت ترمز هیدرولیکی دومداری و ترمز دستی مکانیکی است. حالا این سیستم لنت ترمز خودروی ما باید این توانایی را داشته باشد که خودرویی راکه با سرعت متوسط ۸۰ کیلومتر درساعت، که درحال حرکت است، درمواقعی که راننده تشخیص دهد، به خوبی عمل کرده و سریع خودرو رامتوقف کند.ولی آیا این نیرویی که راننده به پدال وارد می‌کند در حدی هست(قدرت کافی) که خودروی مارا متوقف کند؟ به طور قطع نه! پس به یک وسیله مکمل و تقویت کننده، برای افزایش چند برابری نیرو نیاز داریم.این وسیله بوستر است.

بوستر خلاء لنت لنت ترمز خودرو

کلمه بوستر به معنی تقویت کننده است. بوستر خلاای، همان طور که ذکر کردم برای ایجاد فشار مورد نیاز در سیستم هیدرولیک مدار استفاده می‌شود.بوسترها از یک بدنه فلزی که شامل یک سوپاپ، یک دیافراگم، فنر برگشت دهنده، یک صفحه معلق،و میله ای که از مرکز بوستر می‌گذرد از یک سو به پیستون سیلندر اصلی و از سوی دیگر به پدال متصل است. (یکی دیگر از بخش‌های اصلی بوستر، سوپاپ یکطرفه است) برای استفاده از بوستر دو عامل بکار گرفته می‌شود، یکی خلا موتور و دیگری فشار جو . دیافراگم کار جداسازی، محیط بوستر را به دومحیط جدا یعنی خلا و فشار تقسیم می‌کند. سوپاپ یکطرفه، به هوا فقط اجازه ورود به بوستر را می‌دهد،

لنت ترمز تیگران
اگر موتور خودرو خاموش باشد یا نشتی درلوله‌ها(شیلنگ)بوستر ایجاد شود, سوپاپ یکطرفه اجازه ورود هوا به بوستر را نمی‌دهد.این مهم است، چون بوستر خلاای باید بتواند تا چندین بار پس از خاموش شدن موتور نیروی وارده به پدال را تقویت کند، زیرا شما هرگز دوست نداریدوقتی در مسیری حرکت می‌کنید، بهر دلیل موتور اتومبیل شما خاموش شود. لنت ترمز خودرو از کار بیفتد.بوستر خلاای طراحی ساده ای دارد. در خودرو‌های بنزینی موتور خلا، مناسبی را برای بوستر ایجاد می‌کند.خلا بوستر از طریق شیلنگ رابطی که بر روی سوپاپ یکطرفه ای متصل است، که این سوپاپ خود بر روی مانیفولد ورودی هوا نصب می‌باشد.در خودرو‌ها با بوستر خلاای، زمانی که راننده بر روی پدال ترمز فشار وارد می‌کند، پدال لنت ترمز به میله ای که از میان بوستر به سیلندر اصلی هیدرولیکی لنت ترمز که متصل است فشار وارد می‌کند.
بوستر پیستون بزرگی داردکه در موقع استفاده از ترمز طرف جلوی آن(سمت سیلندر اصلی) به خلا موتور وطرف عقب آن، به فشار جو مرتبط است.
موتور خلا نسبی را در هر دو سوی دیافراگم ایجاد می‌کند ولی وقتی که پدال را فشار می‌دهید، با فشار دادن پدال میله ای که به سیلندر اصلی هیدرولیکی متصل است هم حرکت می‌کند، این حرکت باعث ایجاد اختلاف فشار بین دوطرف پیستون بوستر شده، فشار موثری بر روی سطح پیستون وارد می‌کندو نیروی مناسبی بوجود می‌آید. میله سوپاپی را باز می‌کند که به هوای بیرون اجازه ورود به پشت دیافراگم را می‌دهد در حالی که سمت دیگر دیافراگم خلا می‌ماند، به این ترتیب فشار وارده بر یک سوی دیافراگم بیشتر می‌شود، این نیرو بر فشردن روغن ترمز به میله فشاری پیستون بوستر، اعمال می‌گردد و هنگامی‌که پدال رها می‌شود ارتباط هوای بیرون با پشت دیافراگم قطع شده و دو سوی  دیافراگم به هم مرتبط می‌شوند، در نتیجه در هر دو طرف دیافراگم خلا ایجاد می‌شود و همه شرایط به حالت اولیه برمی‌گردد.

لنت ترمز خودرو

هنگامی‌که خودرو در حرکت است و به هر دلیلی راننده از لنت ترمز اتومبیل استفاده کند، سیستم لنت ترمز عمل خود را برای متوقف کردن آن شروع می‌کند، نیرو وزن خودرو از روی چرخ‌های عقب کاسته می‌شود و بر روی چرخ‌های جلو متمرکز می‌شود. بنابراین بایستی نیروی لنت ترمز در چرخ‌های جلو بیشتر از چرخ‌های عقب باشد و به همین علت سیستم عمل کننده لنت ترمز در چرخ‌های جلو قوی تر از چرخ‌های عقب طراحی می‌شود( دودلیل مهم دیگر هم وجود دارد که باید سیستم ترمز در چرخ‌های جلو قویتر باشد” یکی جلوگیری از سر خوردن خوردن در مسیر و جاده‌های لغزنده، و دومین عامل این است که تسلط ترمز برخودرو برای توقف سریع تر باید، نیروی بزرگتر نسبت به نیروی انرسی باشد که به خودرو اجازه توقف را نمی‌دهد).

ایجاد تناسب لازم در تقسیم نیروهای لنت ترمز بین چرخ‌های عقب و جلو، به نحوی که هیچکدام از آنها قفل نشود از وظایف طراحان سیستم ترمز خودرو می‌باشد. به همین دلیل بیشتر خودروهای جدید برروی دو چرخ جلوی خودرو از دیسکهای ترمز استفاده می‌کنندو در بعضی دیگر از خودروها هر چهار چرخ مجهز به دیسکهای ترمز هستند دیسک ترمز بهترین نوع سیستم لنت ترمز شناخته شده است. دیسکهای ترمز در بسیاری از موارد در توقف لوکوموتیوها تا هواپیماها به کار می‌روند. ترمزهای معمول امروزه در خودروها به دو نوع طراحی و ساخته می‌شوند :

۱)ترمزهای دیسکی شناور

۲)ترمزهای دیسکی با پایه ثابت

ترمزهای دیسکی شناور، باپایه ای بصورت کشویی ساخته می‌شود. دریک طرف آن، لنت تکیه می‌کندودرطرف دیگرش،فقط یک پیستون هیدرولیکی وجود دارد، که در پشت سر لنت دیگر قرار می‌گیرد. دوعدد میله فولادی در داخل قطعه ای رابط بکار رفته است که باعث می‌شود که فک‌های پایه، در درون آن حرکت کنند. زمانی که لنت ترمز فعال می‌شود، روغن تحت فشار سیلندر اصلی، به پشت تنها پیستون آن اثر کرده، پیستون را به خارج از محیط قرار گیری خود هدایت می‌کند، سپس پیستون لنت را به دیسک می‌چسباندو وقتی پیستون به آخرین نقطه کورس خود رسید، نیروی فشاری روغن، پایه‌های ترمز را عقب می‌کشد، در نتیجه لنت بین دو دیسک فشرده می‌شود.
لنت ترمز‌های دیسکی با پایه ثابت ، معمولا ۲تا ۴ پیستون دارد. در موقع وارد آمدن فشار روغن ترمز، هر ۲یا ۴پیستون ، بطور متقابل به سمت هم حرکت می‌کنند و دیسک را در میان خود می‌فشارند. در این سیستم، پایه پیستون‌ها ثابت است و به عضو ثابت محور، بسته می‌شوند.

لنت ترمز تیگران

طرز کار سیلندر اصلی لنت ترمز

وظیفه سیلندر اصلی لنت ترمز افزایش فشار در روغن و ارسال آن به مدارت روغن در چرخ‌های مختلف ، برای کاستن سرعت یا توقف خودرو است، و همان طور که ذکر کردم از تقویت کننده بوستر برای افزایش فشار روغن استفاده می‌شود.

سیلندر ترمز

برای ایمنی بیشتر در مدارات سیستم ترمز، از سیستم لنت ترمز دومداری استفاده می‌شود. در این سیتم دو مدار جداگانه و مستقل از هم بکار می‌رود، که در صورت خرابی یکی از مدارها ، مدار دوم به کار خود ادامه دهد.

از مهمترین عواملی که برای استفاده از ترمزهای دیسکی می‌توان نام برد:
۱)ایجاد شتاب منفی بیشتر نسبت به لنت ترمزهای کاسه ای
۲)سایش مساوی در هر دو لنت، به شرطی که سیستم درست عمل کندوانتقال حرارت بخوبی انجام شود
۳)ایجاد صدای کمتر به نوع کاسه ای
۴)ضریب افزایش نیرو در سرعت‌های مختلف ثابت است، و کیفیت لنت ترمز در طول متوقف شدن کامل، نسبت به سرعت
تغییر نمی‌کند.
۵)حساسیت لنت ترمز خودرو در مقابل ساییدگی کمتر، وسیستم ترمز گرمای کمتری را جذب می‌کند.

لنت ترمز پراید تیگران

معایب لنت ترمزهای دیسکی

۱) در مقابل گرد و غبار و رطوبت، حساسیت زیادی دارد
۲)نیروی زیادی برای ترمز کردن نیاز است، چون نیروی عمل خودکار و افزایش ضریب نیرو در آن وجود ندارد.
۳)قیمت تمام شده این نوع ترمز گران تر از نوع کاسه ای است. به همین دلیل امروزه از نوع شناور که ساختمان ساده تر و نسبت به نوع ثابت یک پیستون کمتر دارد بیشتر کاربرد دارد.

سیستم‌های ترمز مختلفی برای موقف کردن مطمئن وایمن تا به امروز طراحی و ساخته شده اندکه در خودرو‌های
معمولی، ترمز هیدرولیکی پایی دومداری و ترمز دستی از آن جمله اند.
تولید سیستم ترمز هیدرولیکی یک مداری از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد در اروپا ممنوع شدو از آن پس کلیه خودرو‌ها با ترمز هیدرولیکی دومداری ساخت می‌شوند.

ترمز دستی (ترمزپارک)

از ترمز دستی که معروف به ترمز پارک است برای ساکن کردن خودروی پارک شده(خاموش یا روشن)استفاده می‌شود.

ترمز پارک

سیستم‌های لنت ترمز باید به گونه ای باید طراحی شود که این توانایی را داشته باشد که خودرو را در شیب ۳۰ % یا زاویه ای معادل ۱۶,۷ ساکن نگه دارد، و از حرکت خودرو جلو گیری کند.

چرا باید لنت ترمز پژو تیگران را به نمونه های خارجی ترجیح دهیم؟

انتخاب لنت ترمز پژو از میان برند­ها و کیفیت­های مختلف موجود در بازار می­توانند گیج کننده به نظر برسد. با خرید لنت ترمز پژو تیگران می­توانید از تمامی‌مزیت‌های یک  محصول ایرانی با کیفیت بهرمند شوید. لنت ترمز پژو تیگران توسط بهترین متخصصان ایرانی برای جلب رضایت حداکثری شما عزیزان طراحی و ساخته شده است و با انتخاب این لنت می­توانید از تمامی‌مزیت‌های یک لنت ترمز پژو با کیفیت بهره­ مند شوید. گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت سازنده­ی این لنت ترمز با کیفیت محسوب می­شود و این شرکت از سابقه ه­ای درخشان در زمینه ­ی تولید قطعات مختلف خودرو از جمله لنت ترمز پژو برخوردار است. در این مقاله قصد داریم تا دلایل مناسبی را برای خرید این لنت ترمز پژو به شما ارائه دهیم.

لنت ترمز پژو تیگران

چرا لنت ترمز پژو تیگران از محبوبیّت بالایی در میان مصرف کنندگان برخوردار است؟

ویژگی­های این لنت ترمز پژو باعث شده تا این لنت ترمز یکی از اولین انتخابهای پژو سواران تبدیل شود. اولین و مهم­ترین ویژگی این لنت ترمز استفاده از تکنولوژی­های بروز و مواد با کیفیت در ساخت آن می­باشد. شرکت سازنده ­ی این لنت ترمز از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه برای ساخت این لنت ترمز با کیفیت استفاده کرده است تا علاوه بر افزایش عمر مفید این محصول، رضایت شما مصرف کنندگان عزیز نیز در این زمینه جلب شود. همچنین، در فرآیند ساخت لنت ترمز تیگران از جدید­ترین تکنولوژی­های روز دنیا استفاده شده است تا عمر مفید و کیفیّت این قطعه از سیستم ترمز اتومبیل افزایش چشم­گیری پیدا کند. مهندسان این شرکت با انجام آزمایشات مختلف در شرایط اقلیمی‌و جغرافیایی مختلف میزان بازده این لنت ترمز پژو را سنجیده­ اند و این اطمینان را به شما می­دهند که در شرایط مختلف می­توانید به این لنت ترمز با کیفیّت اعتماد نمایید. همچنین، این لنت ترمز پژو به دلیل ویژگی­های مناسبی که برخوردار است به شما این امکان را می­دهد تا از یک ترمز گیری نرم و سریع بهره­ مند شوید. تمامی‌این نکات نشان دهنده­ی این مطلب هستند که ایرانی بودن یک محصول به نشانه­ ی بی کیفیت بودن آن نیست و شرکت­هایی همچون آریا فراز پارت به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا شما عزیزان از یک لنت ترمز پژو با کیفیت بهره­ مند شوید.

لنت ترمز پژو تیگران چه ویژگی­هایی دارد؟

مهندسان این شرکت با امتحان کردن چندین ماده­ ی مختلف برای ساخت لقمه ­ی لنت ترمز پژو تیگران به فرمولی دست یافته ­اند که میزان مقاومت فرسایشی بالایی دارد که این مورد علاوه بر افزایش عمر مفید لنت خودرو، این امکان را فراهم می­کند تا شما از یک ترمز گیری دقیق و با کیفیّت بهره ­مند شوید. همچنین، صفحه ­ی پشتی این لنت ترمز پژو از بهترین آلیاژهای فلزی ساخته شده است تا این قسمت از لنت خودرو از مقاومت بالایی برخوردار باشد و به همین دلیل سازندگان این محصول ایرانی با کیفیت این اطمینان را به شما می­دهند که صفحه­ی پشتی این لنت ترمز پژو در شرایط سخت دچار ترک و آسیب نگردد. بد نیست بدانید که خوردگی دیسک ترمز خودرو از مشکلات شایع استفاده از لنت­های ترمز بی کیفیت محسوب می­شود. لنت ترمز پژو تیگران از بهترین مواد ساخته شده است و از طراحی دقیقی برخوردار است. به همین دلیل است که سازندگان این لنت ترمز پژو به شما این اطمینان را می­دهند که با استفاده از لنت ترمز تیگران هیچ­گونه آسیبی به این قسمت از سیستم ترمز شما وارد نخواهد شد و شما می­توانید با اطمینان کامل در مواقعی که به آن نیاز دارید، بدون آن­که آسیبی به دیسک­های ترمز شما وارد گردد، اقدام به ترمز گیری نمایید. همچنین، این لنت ترمز کاملاً بی­صدا می­باشد و در هنگام ترمز گیری به دلیل ضریب اصطکاک خاصی که دارد موجب داغ شدن بیش از حد ترمز­ها و ایجاد بوی نا­مطبوع نمی­شود.

لنت ترمز پژو تیگران

لنت ترمز پژو تیگران دارای ضمانت تعویض ۱ ماهه می‌­باشد

 این لنت ترمز پژو اوّلین و تنها لنت ترمز تولید شده در ایران می­باشد که از گارانتی تعویض ۱ ماهه برخوردار است و به همین دلیل خریداران لنت ترمز تیگران می­توانند با خیالی آسوده اقدام به خرید این لنت ترمز ایرانی و با کیفیّت نمایند. چنانچه تا مدّت یک ماه از زمان خرید، این لنت دچار ایراداتی از قبیل تولید صدا و یا دود شود این شرکت بدون هیچ­گونه قید و شرطی کالای خود را با یک نمونه­ی بدون ایراد تعویض خواهد کرد. کارت گارانتی کتبی محصول در داخل هر جعبه از این لنت ترمز پژو موجود می­باشد و در هنگام خرید به مشتریان ارائه می­گردد. وجود این ضمانت نامه بر روی این محصول با کیفیّت نشان دهنده­ی این مسئله است که سازندگان این لنت ترمز پژو از کیفیّت آن مطمئن هستند و به این مسئله ایمان دارند که یک محصول با کیفیّت را به مشتریان ارائه می­نمایند و سعی دارند تا از این طریق خریداران این لنت ترمز با کیفیّت را از خدمات ارائه شده راضی نگاه دارند. این گونه خدمات شرکت تولید کننده­ی لنت ترمز پژو تیگران باعث شده است تا اعتماد عمومی‌بازار نسبت به این محصول کاملاً ایرانی جلب شود و این محصول بتواند سهم مناسبی را از بازار فروش لنت­های ترمز را به خود اختصاص دهد. امیدوارم که از مطالب ارائه شده نهایت استفاده کرده باشید.